website templates shop

Kom igang med en flash skabelon

Hvordan du indsætter flash header links link til html sider

Hvordan du indsætter tekst i en flash movie

Hvordan du opretter en mail link i flash

Hvordan du udskifter billeder i flash

Hvordan du indsætter baggrunds musik i flash

Hvordan du indsætter et nyt billede i flash

Hvordan du indsætter lyd effekt i flash

How to create a new link in flash

Hvordan du opretter en scrollbar i flash

Sådan kommer du i gang med din Flash-skabelon

Når du har købt skabelonen, modtager du en zipfil (.zip/.rar) med hele skabelonen. Pak denne fil ud.

Rediger skabelonen:

1. Kontroller først, om du har en mappe, der hedder "Fonts" eller fontfiler. Hvis dette er tilfældet, betyder det, at skabelonen bruger nogle bestemte fonte, som du skal installere. Kopier fontfilerne til mappen "c:\windows\fonts\".

2. Åbn kildefilen/Flash-filen med Macromedia Flash MX eller Macromedia Flash MX 2004. fla-filerne er placeret i mappen "FLA". Du starter redigeringen af din skabelon ved at åbne Flash-biblioteket (tryk på CTRL + L, eller klik på Window -> Library).

3. Her finder du de symboler, der anvendes i skabelonen: Grafiksymboler, filmklip, lyde og tekster. Når du tilpasser skabelonen, skal du redigere det ønskede symbol og udskifte indholdet med dit eget.

  • Hvis du vil ændre en tekst, skal du redigere det symbol, der indeholder teksten, og anbringe din tekst der.

  • Hvis du vil udskifte et billede, skal du først importere det til biblioteket (File -> Import -> Import to Library / Stage) og derefter anbringe det i det rigtige symbol.

  • Hvis du vil udskifte en lyd, skal du først importere det til biblioteket (File -> Import -> Import to Library / Stage) og derefter anbringe det i det rigtige symbol.

  •